Członkowie koła PTG „Ziemi Cieszyńskiej”

Zachęcam do członkostwa w Polskim Towarzystwie Geograficznym. Składka roczna - 40 zł (współmałżonek 20 zł). Zainteresowanych proszę o kontakt.

SKONTAKTUJ SIĘ